…vy máte predstavu,
my máme riešenie…

OPRÁVNENIA

V apríli 2006 spoločnosť Daniel Palko – Gaz-term získala Príručku kvality ISO 9001 : 2000, ktorá charakterizuje zavedený systém manažmentu kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001 : 2000.


Odborný pracovník plynových zariadení :


PZ – A – Ag2, Bd, g1, g2, h1


PZ - A – Ag1, h, Bf, g1, h1


Certifikát : Európsky zvárač plastov CEPW


Osvedčenie : Odborný kurz pasívnej protikoróznej ochrany a izolatérov na izolácie asfaltové, pritavovacie, plastové, páskové a izolačné bandáže


Oprávnenie : montáže meračov vody a tepla R / I – 050 / 2005


Školenia:

na servis a montáž plynových kotlov PROTHERM, IMMERGAS, VIESSMANN, ATTACK, JUNKERS.


Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu :

riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické plynové zariadenie podľa STN :

Af – STN 38 6417, Ag1 – STN 38 6420, Ag2 – STN 38 6415, Ah – STN 07 0703, STN EN 746-2


Bd – STN 38 6460, Bf – STN 38 6417, STN 07 0703, Bg1 – STN 38 6413, 38 6420, STN EN 1775,

STN 38 6460, STN 38 6462


Bgt2 – STN 38 6415, Bh1 – STN 07 0703, STN 06 1401, STN 38 6460, STN EN 746-2


Médium : zemný plyn, propán-bután


Oprávnenie v oblasti elektro a bezpečnosti práce podľa:

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009, STN 33 2000 – 4 – 4:2007, STN 33 2000-7-701, STN EN 62305 – 1, STN EN 62305 – 4


Oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozpätí :


Bf – STN 07 0703, Bg1 – STN 38 6413, STN 38 6420, STN EN 1775, STN 38 6460, Bg2 – STN 38 6415,  Bh1 – STN 07 0703, STN EN 746 – 2, STN 06 1401, STN 07 0240, STN 07 0245, STN 38 6460


Oprava, údržba a montáž vyhradených technických tlakových zariadení v rozpätí :


-technické zariadenia tlakové – skupina A – b1, b2

-technické zariadenia tlakové – skupina B – a1, b1, b2, e1

- montáž technických zariadení tlakovej skupiny B do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozpätí D1, d2

Odborne spôsobilý technik vo výstavbe :

 176 18 * 54 – 55 - 98HOME   |  INŠTALÁCIE   |   SERVIS   |   PREDAJŇA

Daniel Palko - Gaz-term
Ul. Žilinská 775
017 01 Považská Bystrica


tel: 042 / 432 48 05
mob.: 0907 159 269

email: info@gaz-term.sk
email: gaztermpb@gmail.com

web: www.gaz-term.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte otázky alebo si želáte obejdnať prehliadku plynového spotrebiča, kontaktujte nás…

info@gaz-term.sk

Copyright © 2021 gaz-term.sk. Všetky práva vyhradené.