…vy máte predstavu,
my máme riešenie…

REFERENCIE

Výber z najzaujímavejších zákazok :

(Vo všetkých objektoch bol našou spoločnosťou dodaný tovar, uskutočnená montáž aj následný servis. Kontakt na overenie referencií je možné získať po telefonickej konzultácií v spoločnosti Gaz-term.)
1. Kotolňa – objekt Domova dôchodcov v Papradne  


2. Kotolňa – objekt Slovenská správa ciest (bývalá OSC) v Považskej Bystrici


3. Kotolňa – montáž , dodávka plynového zariadenia a spustenie do prevádzky pre    Hasičský a Záchranný Zbor v Považskej Bystrici


4. Rekonštrukcia plynovej kotolne  (výkon 499 kW) a školskej jedálne pre  ZŠ Papradno  


5. Modernizácia vodovodu a ÚK v objekte spoločnosti Sates, a.s. Považská Bystrica


6. Plynofikácia firemného objektu spoločnosti ETOP TRADING, s.r.o. Púchov


7. Plynofikácia firemného objektu spoločnosti BAAS, s.r.o. Beluša


8. Plynoinštalácia 14-bytovej jednotky, Za cintorínom 1258/7, Púchov


9. Plynoinštalácia 16-bytovej jednotky, Sverepec


10. Montážne práce na halách pre spoločnosť Outulný, a.s. Náměšť nad Oslavou      a UNICON, s.r.o. Třebíč, Česká republika


11. Oplášťovacie práce na hale Visteon Ilava pre spoločnosť Frimmco, s.r.o. Nové Mesto      nad Váhom


12. Plynoinštalácia a inštalácia ÚK v objekte TESCO STORES Púchov


13. Plynoinštalácia pizzérie Bystričan, Považská Bystrica


14. Montáž ústredného kúrenia v objekte Považská tlačiareň, s.r.o. Považská Bystrica


15. Montáž vykurovania objektu STK Mestečko pre spoločnosť Andrej Vojtko – AVA      Považská Bystrica


16. Rekonštrukcia objektov Slovenskej pošty (plynofikácia, montáž ÚK a drobné stavebné      práce ) Dolný Lieskov a Kolárovice pre spoločnosť SISEP – PVP, s.r.o. Banská Bystrica


17. Plynofikácia a ústredné kúrenie v objekte - Ubytovňa SISI, Púchov

18  Žeriavnické práce na stavbe Castor Žilina pre spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s. Žilina


19. Žeriavnické práce na diaľnici D1, 2. úsek Sverepec – Vrtižer – Považská Bystrica pre      BOGL a KRÝSL, k.s. Prešov


20. Revízie a servis plynových spotrebičov  pre bytové domy Rozkvet 2064, 2065 a SNP ul.      Zazulova – zadávateľ POV BYT, bytové družstvo Považská Bystrica


21. Revízie a servis plynových spotrebičov pre bytový dom na ul. Moyzesova – zadávateľ      POV BYT, bytové družstvo Považská Bystrica


22. Žeriavnické práce na objekte SLOVBEN Žilina pre spoločnosť Frimmco, s.r.o. Nové      Mesto nad Váhom


23. Žeriavnické práce na objekte Retail park Most  pre spoločnosť RUUKKI Praha, ČR


24. Žeriavnické práce na diaľnici D1, 2.úsek Sverepec – Vrtižer – Považská Bystrica pre      spoločnosti : Skanska DS Prievidza, Skanska BS Prievidza, Váhostav Žilina, Strabag      Bratislava, Hastra Žilina.


25. Plynofikácia a ústredné kúrenie výrobného objektu Vrbata, s.r.o. Považská Bystrica


26. Plynofikácia a ústredné kúrenie 16b.j. obytného domu Papradno pre spoločnosť      RIASTAV, spol. s r.o. Krásno nad Kysucou


27. Plynofikácia a ústredné kúrenie objektu Agropenzión Grunt, Papradno


28. Montáž kanalizácie, vody a požiarneho vodovodu na objekte Letisko M.R. Štefánika      Bratislava pre spoločnosť SISEP, s.r.o. Banská Bystrica.


29. Montáž 2500 m2 kompletného skladaného plášťa vrátane lemovania pre spoločnosť      Gebruder Weiss, s.r.o. Senec


30. Žeriavnické práce na stavbe diaľnice R1 Nitra


31. Odborná prehliadka a tl.skúška v objekte bytového domu SVB 48b.j. Okružná ul.,      Púchov


32. Plynofikácia objektu pre spoločnosť Technoliving, s.r.o. Považská Bystrica


33. Rekonštrukcia obchodných priestorov na pobočku SLSP, Štefánikova ul., Považská      Bystrica


34. Zastrešenie objektu 17 000 m2 trapézového plechu pre spoločnosť KYOCERA Kadaň, ČR


35. Montáž 3 000 m2 PUR a PIR panelov, montáž 3 000 m2 strešného trapézu + kompletné      klampiarske práce na objekte Ateliér Jesenice pre spoločnosť M3D Jesenice, ČR


36. Montáž skladaného plášťa, C kaziet, trapéz, vata + komplet lemovanie na objekte      Hypermarket Tesco Šternberk, ČR


37. Žeriavnické práce R1 Beladice – Tekovské Nemce pre spoločnosť Skanska a.s. Brno, ČR


38. Montáž 10 000 m2 strešného trapézu vrátane bezpečnostných sietí, 1 500 m2 fasádnych      panelov vrátane kompletných klampiarskych prác na objekte Dhollandia Predmier pre      spoločnosť Frimmco, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom


39. Inštalácia ústredného kúrenia v objekte Rybárskeho zväzu v Bytči


40. Rekonštrukcia administratívnej budovy NCZI, Lazaretská ul. Bratislava


41. Rekonštrukcia prevádzky HDL – elektronik, Štefánikova ul. Považská Bystrica


42. Výmena plyn.kotla v  objekte Centrum soc.služieb Javorník, Papradno


43. Odborná prehliadka a tl.skúška  v bytovom dome 949 pre IFM, a.s. Pekná ul. Bratislava


44. Demontáž starých a montáž nových plynových gamát na prevádzke  ALVE, Vsetinská ul.      Púchov


45. Inštalácia vody a požiarneho vodovodu vo výrobnej hale pre spoločnosť MGM, s.r.o.      Považská Bystrica


46. Opravy a servisné práce v objekte  FUTURUM, s.r.o. Tatranská ul. Považská Bystrica  


47. Zavedenie ÚK + vodoinštalácie a servisné práce vrátane uvedenia do prevádzky –      Obchodno-administratívne centrum  pre spol. LUIKA s.r.o., Mládežnícka ul. Považská      Bystrica


48. Opravy, servisné práce a výmena kotlov v bytovom dome na Moyzesovej ul. Považská      Bystrica pre spoločnosť Teplo GGE  Rozkvet Považská Bystrica   


49. Údržbárske práce –voda a ÚK pre Detský charitný dom, SNP, Považská Bystrica  


50. Dodávka a montáž radiáatorov v objekte spoločnosti SELEP, Považské tlačiarne,      Považská Bystrica


51.  Dodávka a montáž ústredného kúrenia  v objekte Charitný dom Nitra


52. Dodávka materiálu a servisné práce v objekte  Centrum sociálnych služieb Nádej, Dolný      Lieskov


53. Montáž a servisné práce pre advokátsku kanceláriu JUDr. Rojko Stanislav, Železničná ul.,      Považská Bystrica


54. Žeriavnické práce na objekte Hagenbrunn Rakúsko pre spoločnosť Frimmco, s.r.o. Nové      Mesto nad Váhom


55. Montáž 1 800 m2 kompletného skladaného plášťa vrátane lemovania pre spoločnosť      Sachs Levice


56. Žeriavnické práce – prestrešenie žeriavovej dráhy f. Raven pre spoločnosť INGSTEEL,      spol. s r.o. Bratislava


57. Montáž, dodávka a servis v objekte AMV Potraviny, Mierové nám. Ilava


58. Montáž vodovodnej a plynovej prípojky v spoločnosti  K4 GROUP, Partizánska ul.      Turzovska   „NEVYPLATENÉ“


59. Žeriavnické a stavebné práce v rozsahu oplášťovania Frimmco, s.r.o. Nové Mesto nad      Váhom – objekt Volkswagen, KIKA, a ostatné dokončené a neuhradené zákazky      „NEVYPLATENÉ“


60. Kúrenárske a vodoinštalatérske práce pre spoločnosť P.I.M. Slovakia, Bratislava –      kúrenárske práce na objekte palác Motešických a rekonštrukcia hotela  ul. Žabotova,      Bratislava.“NEVYPLATENÉ“Veľký počet plynoinštalácií, vodovodných inštalácií a inštalácií ÚK v rodinných domoch a v bytoch fyzických osôb. Od založenia firmy v r. 1993 bolo vykonaných cca 5.000 plynofikácií rodinných domov a ostatných odberných miest.

HOME   |  INŠTALÁCIE   |   SERVIS   |   PREDAJŇA

Daniel Palko - Gaz-term
Ul. Žilinská 775
017 01 Považská Bystrica


tel: 042 / 432 48 05
mob.: 0907 159 269

email: info@gaz-term.sk
email: gaztermpb@gmail.com

web: www.gaz-term.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte otázky alebo si želáte obejdnať prehliadku plynového spotrebiča, kontaktujte nás…

info@gaz-term.sk

Copyright © 2021 gaz-term.sk. Všetky práva vyhradené.