…vy máte predstavu,
my máme riešenie…

SERVIS

Servisný technik našej spoločnosti vykonáva činnosti v rozsahu letného servisu, čistenia kotlov a opravy kotlov.
Medzi základné služby poskytované našou spoločnosťou patrí:

spustenie plynových spotrebičov do prevádzky

výmena plynových spotrebičov

záručné a pozáručné opravy

autorizovaný servis

čistenie plynových spotrebičov

meranie a analýza spalín

poradenstvo v oblasti plynových spotrebičov

Pravidelné letné servisné kontroly sa štandardne  vykonávajú po skončení vykurovacej sezóny v mesiacoch marec až august. Na základe telefonického oznámenia alebo mailom sa požiadavka zákazníka zaznačí do servisnej knihy. Následne zákazníka kontaktuje servisný technik a dohodne si s ním termín kontroly.

Servisná prehliadka vykonaná našou firmou zahŕňa v základe:

zhodnotenie stavu kotla a jeho funkčnosť pred servisom

vyčistenie sitka na spiatočke, , doplnenie tlaku v expanznej nádobe na hodnoty uvedené    výrobcom  

demontáž horáku tlakovým vzduchom, popr. za mokra  

vyčistenie primár. výmenníku,  tlakovým vzduchom, pri väčšom znečistení za mokra +    chémiou

u kondenzačných  kotlov výmenník vyčistený vždy mechanicky + výplachom, naviac    vyčistenie sifónu kondenzátu

vyčistenie  lopatiek spalinových (turbo), alebo kondenzačných ventilátorov tlakovým    vzduchom  

očistenie elektród horáku a zhodnotenie ich stavu, s možnosťou preventívnej výmeny

kontrola tlaku na tryskách, prípadne nastavenie min. a max.tlaku, u    kondenzačných  kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora spalín

kontrola funkcie  bezpečnostných systémov kotla (napr. poistky spätného ťahu spalín u    komínových kotlov)-kontrola tesnosti plynových armatúr  detektorom úniku plynu a to    vždy po každom zásahu na plynových armatúrach kotla

u komínových spotrebičov (typu B) kontrolu úniku spalín detektorom CO

vyhotovenie zápisu o kontrole a nastavení kotlaHOME   |  INŠTALÁCIE   |   SERVIS   |   PREDAJŇA

Daniel Palko - Gaz-term
Ul. Žilinská 775
017 01 Považská Bystrica


tel: 042 / 432 48 05
mob.: 0907 159 269

email: info@gaz-term.sk
email: gaztermpb@gmail.com

web: www.gaz-term.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte otázky alebo si želáte obejdnať prehliadku plynového spotrebiča, kontaktujte nás…

info@gaz-term.sk

Copyright © 2021 gaz-term.sk. Všetky práva vyhradené.